Do 1. července 2024

 • Pro nově příchozí prodejce: Bez provizí. Prodávejte své produkty bez jakýchkoliv poplatků.
 • Pro ZTP a neziskové organizace: Trvalé osvobození od provizí.

Od 1. července 2024

 • Standardní provize: 10 % z ceny každého prodaného produktu.

Možnosti snížení provize

 1. Pro ZTP a neziskové organizace: Trvalé osvobození od provizí.
 2. Kreativní psaní:*
  • Odborný článek: Napište článek na téma obchod, marketing, propagace produktů apod. a získejte snížení provize o 1 % na jeden měsíc.
  • Příběh vašeho podnikání:Popište svůj podnikatelský příběh a získejte snížení provize o 1 % na jeden měsíc.
  • Vytvoření návodu: Poskytněte užitečný návod spojený s vašimi produkty a získejte snížení provize o 1 % na jeden měsíc.
 3. Za každý článek s více než 10,000 zobrazeními:
  • Snížení provize o 1 % na dobu jednoho roku.
 4. Exkluzivní propagace na našem webu:**
  • Snížení provize o 1 %, platné po dobu, kdy budete propagovat produkty výhradně na našem webu.

(*V případě zájmu o publikování vašeho článku nás kontaktujte na info@suvenir.cz. Před vyhotovením a odesláním vašich článků doporučujeme předem konzultovat téma a strukturu proto, aby bylo v souladu s našimi redakčními standardy. Tato konzultace zajistí relevanci vašeho příspěvku a zvýší šanci na jeho publikaci.)

(**Výjimkou jsou tvořivé skupiny na Facebooku a vlastní profily na sociálních sítích, kde je možné své produkty propagovat, avšak je nezbytné v těchto příspěvcích odkazovat na platformu suvenir.cz.)

Podmínky

 • Maximální možné snížení provize: Prodejce může v daném okamžiku uplatňovat maximálně 3% slevu na provizi.
 • Doba platnosti slevy na provizi: Sleva na provizi běží vždy od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla sleva na provizi přiznána. Například, pokud uživatel získá slevu na provizi 10. května, slevu na provizi bude uplatňovat od 1. června.

Podmínky pro osvobození od provizí pro ZTP a neziskové organizace

Pro získání trvalého osvobození od provizí je nezbytné, aby ZTP (osoby se zdravotním postižením) a neziskové organizace předložili platné doklady potvrzující jejich status. Tato potvrzení mohou zahrnovat:

 • Pro ZTP: Platný průkaz ZTP/P nebo jiný oficiální dokument vydaný příslušným státním orgánem.
 • Pro neziskové organizace: Výpis z rejstříku neziskových organizací nebo potvrzení o registraci jako charitativní organizace.

Dokumenty jsou nezbytné pro ověření a schválení osvobození od provizí a musí být zaslány elektronicky na e-mail info@suvenir.cz. Po obdržení a ověření dokumentů bude osvobození od provizí aktivováno a platí do odvolání, nebo změny statusu subjektu.

Podmínky pro publikování článků

 • Předání autorských práv: Při předání a publikování článku na webu suvenir.cz autor předává autorská práva zástupci platformy suvenir.cz.
 • Podpis a odkazy: Články mohou obsahovat autorský podpis a odkaz na sortiment prodejce propagovaný na naší platformě suvenir.cz.
 • Rozhodnutí o publikaci: zástupce platfrmy suvenir.cz si vyhrazuje právo rozhodnout, které články budou zveřejněny. Autor bude informován o rozhodnutí do 10 pracovních dnů. V případě nezveřejnění článku zůstávají práva autorovi.
 • Smlouva o dílo: V případě nasazení článku bude mezi zástupcem platformy suvenir.cz a autorem podepsána smlouva o dílo, která specifikuje podmínky publikace, využití obsahu a odměnu.
 • Změny podmínek: zástupce platfromy suvenir.cz může kdykoliv změnit podmínky provizní struktury. Prodávající nemá nárok nárokovat si snížení provize.

Podmínky pro exkluzivní propagace

Pro získání snížení provize o 1 % v rámci exkluzivní propagace musí prodejci podepsat čestné prohlášení, ve kterém se zavazují, že budou propagovat své výrobky výhradně na webu suvenir.cz.

V případě, že se prokáže, že čestné prohlášení prodejce porušil, má zástupce platformy suvenir.cz právo požadovat doplacení veškerých provizí, které byly na základě prohlášení sníženy od data podepsání čestného prohlášení. Dále má zástupce platformy suvenir.cz právo okamžitě zrušit profil prodejce pro porušení obchodních podmínek.

Toto opatření je zavedeno za účelem zachování férové obchodní praxe mezi platformou suvenir.cz a ostatními prodejci.

V případě jakýchkoliv otázek nás kontaktujte přes kontaktní formulář, nebo na e-mail info@suvenir.cz

Jsme tu pro vás.🩷

Sledujte náš Facebook